REKRUTACJA DO LICEUM

ROK SZKOLNY 2024/2025

 
Prowadzimy nabór do klas pierwszych liceum na profilach: 
profil wojskowy – oddział przygotowania wojskowego (OPW)
(pierwszy taki profil w Szczecinku!)

profil humanistyczno-dziennikarski
profil matematyczno-informatyczny
profil biologiczno-medyczny.

Więcej szczegółów o profilach…
Do nauki w “Katoliku” można także dołączyć w II i III klasie liceum.
O szkole dowiesz się więcej obserwując nasze media społecznościowe: Facebook, Instagram
TikTok.
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja online lub podanie (pobierz tutaj albo w sekretariacie szkoły);
2. Świadectwo szkolne i wyniki egzaminu ósmoklasisty;

3. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
4. Udokumentowane osiągnięcia kandydata;
5.
Opinia księdza proboszcza parafii, do której należy kandydat;
 

Przyjdź, zobacz, przekonaj się!

PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ!