PROFILE

PROFIL WOJSKOWY – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
(We współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej)

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język polski
historia
język angielski


ZAJĘCIA DODATKOWE:
zajęcia na strzelnicy
terenoznawstwo
zajęcia z samoobrony – Krav Maga
zajęcia wojskowe

PROFIL HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKIPRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język polski
historia
język angielski

ZAJĘCIA DODATKOWE:
warsztaty medialne
koło teatralne
warsztaty dziennikarskie
fotografia
media społecznościowe

PROFIL MATEMATYCZNOINFORMATYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka
fizyka
informatyka
język angielski

ZAJĘCIA DODATKOWE:
programowanie
zajęcia projektowo-inżynierskie
projektowanie i tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych, stron i aplikacji WWW
bazy danych


PROFIL BIOLOGICZNO-MEDYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
biologia
chemia
język angielski

ZAJĘCIA DODATKOWE:
język łaciński
elementy anatomii i fizjologii człowieka
zajęcia laboratoryjne
pierwsza pomoc przedmedyczna
zagadnienia związane z pielęgniarstwem