Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym działa od 1998 roku. Reformy edukacji “zamieniły” ją w gimnazjum, a w 2017 roku ponownie w podstawówkę. Szkoła powstała z myślą o przekazywaniu młodzieży bardzo dobrego wykształcenia i wychowania w duchu wartości katolickich. Dzięki takim założeniom szybko stała się wiodącą placówką edukacyjną w mieście i regionie. Od początku istnienia szkoły, niezmiennie najważniejszym naszym celem jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w realnym poczuciu własnej wartości i możliwości osiągania zamierzonych celów. Nierozerwalność kształcenia i wychowania jest sprawdzoną receptą na sukcesy naszych uczniów.

Jeśli poszukujesz…

– Bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
– Nauczania na najwyższym poziomie,
– Szkoły wrażliwej na Twoje potrzeby,
– Świata katolickich wartości,
– Miejsca, w którym chętnie i owocnie spędzisz czas,
– Wszechstronnego rozwoju,
– Otwartości na ludzi i zmieniający się świat…

„Katolik” to najlepszy wybór!

Szkoła Podstawowa oferuje edukację na najwyższym poziomie. Działania nasze opieramy na wychowaniu w duchu katolickich wartości i patriotyzmu. Niezmiennie od wielu lat plasujemy się w czołówce rankingów egzaminów zewnętrznych w regionie i województwie, a w Szczecinku jesteśmy liderem osiągnięć – także w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Praca w niewielkich grupach zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia i efektywne wykorzystanie czasu lekcji. Korzystanie z najnowszych narzędzi dydaktycznych, konsultacje dla uczniów tworzą komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Oferujemy również szeroką gamę zajęć dodatkowych, takich jak koła zainteresowań (teatralne, filmowe, taneczne), koła naukowe, zajęcia językowe i sportowe, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty i odkrywać nowe zdolności. Dbamy o nawiązanie relacji koleżeńskich na wyjazdach integracyjnych, wycieczkach krajowych i zagranicznych lub kulturoznawczych.W obecnych, trudnych czasach bycia „tylko online” zapewniamy skuteczne, zdalne nauczanie na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, dzięki czemu nauka nadal przebiega w niezakłócony sposób.

Zapewniamy:

– Klasy (10-16-osobowe) i uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia,
– Wysoki poziom nauczania i zastosowanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych,
– Wychowanie oparte na katolickich wartościach i rozwój postaw patriotycznych,
– Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami(Bezpieczna Szkoła, Szkoła Przyjazna Rodzinie) i komfortowe warunki nauki,
– Doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz aktywne konsultacje dla uczniów,
– Wszechstronny rozwój osobowości oraz komunikacji interpersonalnej ucznia,
– Zwiększoną liczbę godzin języków obcych,
– Interesujące zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki integracyjne, kulturalne i zagraniczne,
– Wspieranie rodziców w wychowaniu młodzieży poprzez spotkania ze specjalistami – psychologiem oraz autorytetami katolickimi i kulturowymi.

Nauka, bezpieczeństwo, katolickie wartości, patriotyzm, kultura, rodzinna atmosfera – to nie hasła, to nasza rzeczywistość. Dołącz do nas!