REKRUTACJA DO LICEUM

ROK SZKOLNY 2023/2024

 
Prowadzimy nabór do klas pierwszych liceum na profilach: 
NOWOŚĆ! PIERWSZY TAKI PROFIL W SZCZECINKU
Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)
profil humanistyczno-dziennikarski
profil matematyczno-informatyczny
profil biologiczno-medyczny.
Więcej szczegółów o profilach…
Do nauki w „Katoliku” można także dołączyć do II i III klasy liceum – na wszystkich profilach.
O szkole dowiesz się więcej obserwując nasz Facebook i Instagram.
Wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja online lub podanie (pobierz tutaj albo w sekretariacie szkoły);
2. Świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej;

3. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
4. Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę;
5.
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli dotyczy;
6.
Opinia księdza proboszcza parafii, do której należy kandydat;
7. Inne.
 

Przyjdź, zobacz, przekonaj się!

PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ!