REKRUTACJA DO LICEUM

ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Prowadzimy nabór do klas pierwszych liceum na profilach:
profil humanistyczno-kulturowy
profil matematyczno-fizyczny
profil biologiczno-chemiczny
Do nauki w „Katoliku” można także dołączyć do II klasy liceum 4-letniego oraz II i III klasy liceum 3-letniego – na wszystkich profilach.
O szkole dowiesz się więcej obserwując nasz Facebook, a najwięcej – przychodząc do nas w Dniach Otwartych Drzwi – 9 i 16 czerwca, godz. 16:30
Wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja online lub podanie (pobierz tutaj albo w sekretariacie szkoły).
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
3.Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę.
4.
Karta zdrowia.
5.
Opinia księdza proboszcza parafii, do której należy kandydat.
PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ!