REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY – 2023/2024

Prowadzimy nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej:
I-szej – nauczanie wczesnoszkolne (min. 10 uczniów)
oraz
IV-VIII – (maks. 16 uczniów klasie)
Do nauki w „Katoliku” można dołączyć na każdym etapie edukacyjnym.
 
O szkole dowiesz się więcej obserwując nasz Facebook i Instagram.
Wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja online lub podanie (pobierz tutaj albo w sekretariacie szkoły);
2. Świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej;

3. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
4. Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę;
5.
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli dotyczy;
6.
Opinia księdza proboszcza parafii, do której należy kandydat;
7. Inne.
 

Przyjdź, zobacz, przekonaj się!