REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY – 2022/2023

Prowadzimy nabór do klas:
I-szej – nauczanie wczesnoszkolne
oraz
IV-VIII
Do nauki w „Katoliku” można dołączyć na każdym etapie edukacyjnym.
O szkole dowiesz się więcej obserwując nasz Facebook.
Wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja online lub podanie (pobierz tutaj albo w sekretariacie szkoły).
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
3.Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę.
4.
Karta zdrowia.
5.
Opinia księdza proboszcza parafii, do której należy kandydat.

Przyjdź, zobacz, przekonaj się!