Nasze pasje

W KATOLIKU MOŻEMY ROZWIJAĆ NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA:
NAUKOWE, TEATRALNE, MUZYCZNE, CHARYTATYWNE, STRZELECKIE, TANECZNE, PROGRAMISTYCZNE, SPORTOWE, WYCIECZKOWE I…