NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I MATURY!

MATURA NA 100%

Tylko w KATOLIKU wszyscy uczniowie zdali maturę – i to jak! Wyniki mówią same za siebie. Gratulujemy Absolwentom, Rodzicom i Nauczycielom.

NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY!

Kolejny raz wyniki naszych Uczniów potwierdzają wysoki poziom kształcenia w Katoliku. Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom.

Kategorie: