PROCEDURY w związku z pandemią

W związku z wytycznymi MEN, MZ i GIS, obowiązującymi szkołę od 01.09.br., zamieszczamy procedury obowiązujące w PLO i SP. Są one zgodne z wytycznymi, zostały zaaprobowane przez SANEPID w Szczecinku i obowiązują do odwołania.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami 1 i 2, a po ich podpisaniu, o przekazanie do sekretariatu szkoły.  

Kategorie: